Ga naar de inhoudsopgave

Lid worden

Bij het lidmaatschap van S.V.'84 zijn de volgende regels van toepassing:

Nieuwe leden, niet zijnde verlofhouders, dienen een "Verklaring Omtrent Gedrag" (V.O.G) te overleggen. Zonder dit document kunt u geen lid worden. Dit kunt u aanvragen via de vereniging.

Personen die reeds een verlof hebben zijn ook welkom.

In de beginperiode schiet u onder leiding van een instructeur.
In het eerste jaar van uw lidmaatschap mag alleen met verenigingswapens geschoten worden.

Veiligheid staat voorop, zeker in de schietsport! Daarom krijgt u eerst een aantal weken instructie, waarbij uw vorderingen worden bijgehouden. U leert de techniek van het schieten, maar ook hoe men veilig met wapens omgaat zonder uzelf en de medeschutters in gevaar te brengen. Pas als de instructeur zijn goedkeuring geeft mag u zelfstandig de baan op.

Munitie om de schietoefeningen te doen kunt u, zolang u nog geen verlof tot voorhanden heeft alleen aanschaffen bij de vereniging.

Wilt u meer informatie over de regelgeving klink dan op deze link: WWM

Het lidmaatschap heeft een duur van een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u bijvoorbeeld halverwege het jaar lid wordt betaalt u dus ook maar de helft.
Opzeggen kan zowel schriftelijk als per e-mail en dient tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar te gebeuren. Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor de duur van 1 jaar verlengd.

SV 84 © 2006-2024 Copyright. All Rights Reserved.